• 1 سال پیش

  • 77

  • 01:41

دکلمه یار از رادیو ارخ

رادیو آرخ | Ar Media
0
0
0

دکلمه یار از رادیو ارخ

رادیو آرخ | Ar Media
  • 01:41

  • 77

  • 1 سال پیش

توضیحات

مینویسم برای ما ، خواندم برای تو ، همدرد است این تنهایی 


کاری از : علیرضاخان 

رادیو ارخ


با صدای
علیرضاخان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads