• 5 ماه پیش

  • 2

  • 38:08

قسمت 1 - آیات 1 تا 4

تدبر در سوره صف
0
0
0

قسمت 1 - آیات 1 تا 4

تدبر در سوره صف
  • 38:08

  • 2

  • 5 ماه پیش

توضیحات

بیان اجمالی سوره صف، بیان تفصیلی آیات 1 تا 4، ذکر مصائب


با صدای
علی صبوحی طسوجی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads