• 1 سال پیش

  • 130

  • 11:00

گزارش همنورد سید قاسم میرسلیمی از حضور خود در باشگاه کوهنوردی تهران

پایگاه خبری رادیوکوهنورد
1
1
0

گزارش همنورد سید قاسم میرسلیمی از حضور خود در باشگاه کوهنوردی تهران

پایگاه خبری رادیوکوهنورد
  • 11:00

  • 130

  • 1 سال پیش

توضیحات

گزارش کوتاهی خلاقانه از کارآموز همنورد سید قاسم میرسلیمی از حضور خود در همایش شناخت از خود که در باشگاه کوهنوردی تهران توسط دکترکاوه کاشفی برگزار گردید که در ادامه به سمع و نظر شما مخاطب گرامی پایگاه خبری رادیوکوهنورد می رسداینستاگرام | تلگرام | آپارات | شنوتو | کست باکس | ایتا | بله | سروش


لینک تست صدا؛ جهت همکاری با تیم پادکست پایگاه خبری رادیوکوهنورد از سراسر کشور به آدرس پادکست/همکاری/www.radiokuhnavar مراجعه کنید.


shenoto-ads
shenoto-ads