• 1 سال پیش

  • 587

  • 08:11

بامبیل ها به مدرسه نمی روند

قصه ای برای کودکم
1
1
0

بامبیل ها به مدرسه نمی روند

قصه ای برای کودکم
  • 08:11

  • 587

  • 1 سال پیش

توضیحات

سلام به کودکان نازنين فارسي زبان.يک مامان هستم که برايتان قصه مي خوانم .اميدوارم از شنيدن اين قصه هاي زيبا لذت ببريد...پدر و مادر عزيز ،باعث خرسندي من خواهيد شد اگر در سايت حامي باش به آدرس زير از من حمايت کنيد...سپاسگزارم .


https://hamibash.com/honeyaudiobook

shenoto-ads
shenoto-ads