• 1 سال پیش

  • 54

  • 00:32

افزایش فروش اینستاگرامی با این اموجی! - سوشال سروش

سوشال سروش
0
0
0

افزایش فروش اینستاگرامی با این اموجی! - سوشال سروش

سوشال سروش
  • 00:32

  • 54

  • 1 سال پیش

توضیحات

با فرار از راهکارهای عجیب غریب افزایش فروش اینستاگرام نتیجه تحقیقی رو خوندم که آسون تر می شد فروش رو به کمکش بالا برد.


خوب اینم از فروش اموجی وار در اینستاگرام یا سایر سوشال ها. من عاشق تکنیک های اینجوری آسون هستم ، توی دوره ام نیز بر اساس آمار و تحقیقات راهکار های فروش بهت یاد دادم. با دوره کارتینگ بیشتر آشنا شو.