• 1 ماه پیش

  • 134

  • 04:51
| ریتا-اجرای گروهی-اپیزود ششم |

| ریتا-اجرای گروهی-اپیزود ششم |

رادیو فراموج | Radio FaraMouj Podcast
0
| ریتا-اجرای گروهی-اپیزود ششم |
  • 04:51

  • 134

  • 1 ماه پیش

| ریتا-اجرای گروهی-اپیزود ششم |

رادیو فراموج | Radio FaraMouj Podcast
0

توضیحات

ریتا نام قطعه ساخته شده توسط رادیو بی نهایت در سال 97 است.

این قطعه یک قطعه ی کوتاه از نوشته های جمع آوری شده است.

بابت کیفیت پایین قطعات ( به دلیل قدیمی بودن) پوش میطلبم.


با صدای
آرشیو امیر رضایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads