• 4 ماه پیش

  • 156

  • 05:27
Vision: Vol. 3, Antithrombotic therapy for surgical bioprosthetic valves and valve repair

Vision: Vol. 3, Antithrombotic therapy for surgical bioprosthetic valves and valve repair

Daily cardiology
0
Vision: Vol. 3, Antithrombotic therapy for surgical bioprosthetic valves and valve repair
0
0

Vision: Vol. 3, Antithrombotic therapy for surgical bioprosthetic valves and valve repair

Daily cardiology
  • 05:27

  • 156

  • 4 ماه پیش

توضیحات

Vision, 3rd episode: antithrombotic Tx. in bioprosthetic valves and valve repair




با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها