• 1 سال پیش

  • 9

  • 01:16:49

منِ جدید و دنیای آدم بزرگ‌ها

بیست تا سی
1
1
0

منِ جدید و دنیای آدم بزرگ‌ها

بیست تا سی
  • 01:16:49

  • 9

  • 1 سال پیش

توضیحات

فصل اول، اپیزود ششم

در اپیزود ششم کافه بیست‌تاسی، میزبان مانا رهبری، مشاور مدیریت استراتژیک و تغییرات سازمانی و مدرس استراتژی در کالج ایالتی کالیفرنیا بودیم و درباره‌ی موضوع «من جدید و دنیای آدم بزرگ‌ها» گفت‌وگو کردیم.


shenoto-ads
shenoto-ads