• 1 سال پیش

  • 2.5K

  • 14:28

15-س(جریان| توقف | ماه و شب بیدار | هنوزم؟ | نارگیل)

صدای خاکستری | Gray Sound Podcast
13
13
2

15-س(جریان| توقف | ماه و شب بیدار | هنوزم؟ | نارگیل)

صدای خاکستری | Gray Sound Podcast
  • 14:28

  • 2.5K

  • 1 سال پیش

توضیحات

*میدونی توی این اپیزود چی میگم؟ چیزی که با شنیدنش اگه توی مرحله ای از زندگیت وایسادی بلند شی و دوباره ادامه بدی...

**هیچوقت تخیل جای واقعیت رو نمیگیره

***میدونی ماه منتظره اومدن تاریکی برای روشنایی خودشه؟

**برای این اپیزود ذهن خاکستری چند ساعتی روی کاغذ قفل شد. هنوزم کاغذ جا داره؟؟

*هیچوقت دنیای سفید درونِ نارگیل رو تصور نمیکردم!!!

صدا و متن: Mr.Gray


با صدای
Mr.Gray

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads