• 3 سال پیش

  • 8

  • 12:56

یک - سه دقیقه درقیامت - یک - سه دقیقه در قیامت - بخش اول

مغ کست
0
0
0

یک - سه دقیقه درقیامت - یک - سه دقیقه در قیامت - بخش اول

مغ کست
  • 12:56

  • 8

  • 3 سال پیش

توضیحات
روایت شخصی که در اتاق عمل سه دقیقه از دنیا میرود و اتفاقاتی که برایش رخ میدهد

با صدای
محمد غلامعلیان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads