• 3 سال پیش

  • 70

  • 01:56

جوان ایرانی سلام - کی از تعطیلی سینماها و کتابخانه‌ها ناراحته

رادیوتیش
1
1
0

جوان ایرانی سلام - کی از تعطیلی سینماها و کتابخانه‌ها ناراحته

رادیوتیش
  • 01:56

  • 70

  • 3 سال پیش

توضیحات
برنامه «جوان ایرانی سلام» پرشنونده‌ترین برنامه رادیوی صبحگاهی ایران است.

با صدای
فرورتیش رضوانیه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads