• 2 سال پیش

  • 290

  • 09:28

یاس کبود - Episode2

آیرال کست
5
5
0

یاس کبود - Episode2

آیرال کست
  • 09:28

  • 290

  • 2 سال پیش

توضیحات
مجموعه داستان صوتی یاس کبود می‌گفت: من میشم بالت تو تا آرزوهامون پرواز کن. می‌گفتم: یعنی جای جفتمون بال بزنم؟! می‌گفت: د نشد دیگه بال از منه پرواز از تو آرزوی توام آرزوی منه :)

با صدای
زهرا عرب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads