• 2 سال پیش

  • 663

  • 04:34

روایت سردار - قطعه ای از بهشت

رادیو روایت
0
0
0

روایت سردار - قطعه ای از بهشت

رادیو روایت
  • 04:34

  • 663

  • 2 سال پیش

توضیحات
قاسم سلیمانی آن زمانی که زنده بود، شهیدانه زندگی میکرد و به دست بدترین انسانهای روی زمین شهید شد. در این آلبوم با افکار و اندیشه های سردار دلها، قاسم سلیمانی آشنا میشویم.

با صدای
شهید قاسم سلیمانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads