• 1 سال پیش

  • 2

  • 15:27
روایت سبز آفرینش - ریزگردها

روایت سبز آفرینش - ریزگردها

روایت سبز آفرینش
0
روایت سبز آفرینش - ریزگردها
  • 15:27

  • 2

  • 1 سال پیش

روایت سبز آفرینش - ریزگردها

روایت سبز آفرینش
0

توضیحات
روایت سبز آفرینش پادکستی برای منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان است که به معرفی منابع طبیعی و اهمیت آن در زندگی ما انسان ها می پردازد

با صدای
حمید رضا شریفی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads