• 2 سال پیش

  • 59

  • 07:48

مروری بر تاریخ ژن - ارسطو

ماه کست
1
1
0

مروری بر تاریخ ژن - ارسطو

ماه کست
  • 07:48

  • 59

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این پادکست با یه زبان خودمونی و ساده تاریخ ژن رو با هم بررسی می کنیم. از فلاطون و ارسطو تا داروین و مندل و وارد مسیری می شیم که ژن طی می کنه تا به امروز برسه. مسیری که گاهی فجایعی مثل هولوکاست یا تبعیض نژادی و عقیم سازی های گروهی رو رقم میزنه...

با صدای
مهسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads