• 2 سال پیش

  • 14

  • 14:57

پادکست های آموزشی - انگیزه نامه یا SOP چیست و چگونه آن را بنویسیم؟

پادکست سفیرمال
0
0
0

پادکست های آموزشی - انگیزه نامه یا SOP چیست و چگونه آن را بنویسیم؟

پادکست سفیرمال
  • 14:57

  • 14

  • 2 سال پیش

توضیحات
پادکست های آموزشی سفیرمال

با صدای
رز شایقی
سرور میرسالاری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads