• 3 سال پیش

  • 35

  • 03:19

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - امشب به دریا میزنم (شعر و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
3
3
0

فصل عاشقی ( اشعار و دکلمه مهدی احتشامی) - امشب به دریا میزنم (شعر و صدای مهدی احتشامی)

فصل عاشقی
  • 03:19

  • 35

  • 3 سال پیش

توضیحات
کتاب شعر فصل عاشقی. اشعار مهدی احتشامی

با صدای
مهدی احتشامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads