• 3 سال پیش

  • 13

  • 05:35

من انسان - انسان و سردرگمی

من انسان
1
1
0

من انسان - انسان و سردرگمی

من انسان
  • 05:35

  • 13

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این آلبوم مفهوم امید رهایی آزادی مرگ و... برای انسان قرن بیست و یکمی به چالش کشیده شده است.

با صدای
مهدی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads