• 3 سال پیش

  • 47

  • 20:29

فصل اول برنامه ی اعتقادی گروه وارث - episode 1

وارث
9
9
0

فصل اول برنامه ی اعتقادی گروه وارث - episode 1

وارث
  • 20:29

  • 47

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این فصل به مسایل اولیه توحید و اثبات الوهیت و وجود خدا می پردازیم

با صدای
استاد ناطقی
گروه وارث
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads