• 2 سال پیش

  • 75

  • 38:15
پورشه - 4Charkh_S01E06_Porsche_I

پورشه - 4Charkh_S01E06_Porsche_I

چارچرخ | 4Charkh
0
پورشه - 4Charkh_S01E06_Porsche_I
0
0

پورشه - 4Charkh_S01E06_Porsche_I

چارچرخ | 4Charkh
  • 38:15

  • 75

  • 2 سال پیش

توضیحات
توی این قسمت از چارچرخ رفتیم سراغ یه خودروساز معروف آلمانی. خودروسازی که اسمش مترادف سرعته. پورشه. ماشینی که داشتنش نشون میده شما هم پولدارین هم ماشین باز.

با صدای
علیرضا سبحانی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads