• 3 سال پیش

  • 0

  • 03:55

صدا طنین جاودانگیست - تو را چگونه ننویسم

رادیو 021
0
0
0

صدا طنین جاودانگیست - تو را چگونه ننویسم

رادیو 021
  • 03:55

  • 0

  • 3 سال پیش

توضیحات
و گهگاهی دو خط شعری که گویای همه چیز است... همین...

با صدای
مهدی گنجه ای فر
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads