• 2 سال پیش

  • 11

  • 07:13
گفتگو - گفتگو رادیو شهر با مهندس سعید پرسا مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان

گفتگو - گفتگو رادیو شهر با مهندس سعید پرسا مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان

رادیو شهر
0
گفتگو - گفتگو رادیو شهر با مهندس سعید پرسا مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان
  • 07:13

  • 11

  • 2 سال پیش

گفتگو - گفتگو رادیو شهر با مهندس سعید پرسا مدیر بافت تاریخی شهرداری سمنان

رادیو شهر
0

توضیحات
گفتگو با مسئولین ، هنرمندان و دیگر اقشار مردم

با صدای
مهین ملک زاده-مهدیس ترابی- علی طلاکوب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads