• 3 سال پیش

  • 24

  • 07:38

گفتگو - گفتگو با جناب آقای علی اکبر بنی اسدی سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

رادیو شهر
0
0
0

گفتگو - گفتگو با جناب آقای علی اکبر بنی اسدی سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

رادیو شهر
  • 07:38

  • 24

  • 3 سال پیش

توضیحات
گفتگو با مسئولین ، هنرمندان و دیگر اقشار مردم

با صدای
مهین ملک زاده-مهدیس ترابی- علی طلاکوب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads