• 3 سال پیش

  • 70

  • 16:34

راهنمایی به برنامه نویسان - چطور برنامه نویس شوم ؟ از کجا شروع کنم و چطور ادامخ بدهم ؟

نوین دولوپرز
0
0
0

راهنمایی به برنامه نویسان - چطور برنامه نویس شوم ؟ از کجا شروع کنم و چطور ادامخ بدهم ؟

نوین دولوپرز
  • 16:34

  • 70

  • 3 سال پیش

توضیحات
راهنمایی به برنامه نویسان اندروید و سایت

با صدای
زهرا فریدونی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads