• 4 سال پیش

  • 190

  • 11:46

سه دقیقه در قیامت - 10-Se Daghigheh Dar Ghiamat.mp3

رادیو روس مدیکال
0
0
0

سه دقیقه در قیامت - 10-Se Daghigheh Dar Ghiamat.mp3

رادیو روس مدیکال
  • 11:46

  • 190

  • 4 سال پیش

توضیحات
کتابی بسیار تاثیر گذار برای همه افراد. این کتاب روایتی است از خاطرات یکی از مدافعان حرم که در جریان عمل جراحی برای لحظاتی از دنیا می رود و سپس با شوک در اتاق عمل، دوباره به زندگی برمی گردد؛ اما در همین زمان کوتاه چیزهایی دیده که درک آن برای افراد عادی سخت است.

shenoto-ads
shenoto-ads