• 4 سال پیش

  • 194

  • 02:06

کمدی و طنز - آقای لکنتی و کارمند اورژانس

سولو موزیک
1
1
0

کمدی و طنز - آقای لکنتی و کارمند اورژانس

سولو موزیک
  • 02:06

  • 194

  • 4 سال پیش

توضیحات
با لبخندی که بر روی لب های اطرافیانم به وجود می آورم ، پرواز می کنم.

با صدای
ابوالفضل فاضلی
امیر فاضلی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads