• 2 سال پیش

  • 0

  • 20:18
فصل اول: انسان ِ پساکرونا - خواستن توانستن نیست

فصل اول: انسان ِ پساکرونا - خواستن توانستن نیست

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
45
فصل اول: انسان ِ پساکرونا - خواستن توانستن نیست
45
0

فصل اول: انسان ِ پساکرونا - خواستن توانستن نیست

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 20:18

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
زمستان نود و هشت و ماههای نخستین سال دو هزار و بیست میلادی، جهان ِبشری با حادثه ای بی مانند روبرو شد. در مدت زمان کوتاهی، از شرق و غرب عالم، میلیاردها نفر انسان به «درد مشترک» رسیدند. نخستین بار است که دردی میان تمام اقشار، نژادها، ادیان و اقوام به صورت یکپارچه «درد» شناخته می‌شود. حکایت کرونا، صرفا یک حادثه بالینی نیست. بلکه رخدادی اجتماعی، انسانی و فلسفی است که می‌تواند بهانه تاملات بسیاری در انسان شناسی و هستی شناسی باشد. در فصل نخست از پادکست انسانک به همین تاملات پرداختیم و در هر اپیزود، موضوعی برای اندیشیدن مطرح می شود.

shenoto-ads
shenoto-ads