• 4 سال پیش

  • 115

  • 08:35

کف بازار - عرضه اولیه دپشم

رادیو توییتر بورس
3
توضیحات
رادیو کف بازار بصورت هفتگی با زبان طنز اتفاقات بورس رو بررسی میکنه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads