• 4 سال پیش

  • 100

  • 12:21

کف بازار - سهامو آخر پاییز میشمارن!

رادیو توییتر بورس
3
توضیحات
رادیو کف بازار بصورت هفتگی با زبان طنز اتفاقات بورس رو بررسی میکنه

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads