• 4 سال پیش

  • 59

  • 08:11

رهیافتی به دورن - رهیافتی به درون - فایل دوم (تاریخ کلاس: 97/09/20)

شارمین میمندی نژاد
0
0
0

رهیافتی به دورن - رهیافتی به درون - فایل دوم (تاریخ کلاس: 97/09/20)

شارمین میمندی نژاد
  • 08:11

  • 59

  • 4 سال پیش

توضیحات
حرکت به سوی زندگی به شیوه ای بهتر در مسیر آگاهی و دگرخواهی کلاس های رهیافتی به درون؛ دوره ای در باب رسالت فردی هر انسان در زندگی خویش مدرس: شارمین میمندی نژاد

با صدای
شارمین میمندی نژاد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads