• 5 سال پیش

  • 7

  • 14:30

پادکست اسما عاشقی - پادکست اسما عاشقی | پرده سیزدهم | ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

شارمین میمندی نژاد
0
توضیحات
آیا میخواهی در سفری میان امروز و دیروز، زمین و آسمان، جهالت و آگاهی همراه شوی‌ !؟ بداهه نویسی بر «اسما عاشقی» نویسنده : شارمین میمندی نژاد

با صدای
شارمین میمندی نژاد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads