• 4 سال پیش

  • 36

  • 13:13

پادکست اسما عاشقی - پادکست اسما عاشقی | پرده دوم |۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

شارمین میمندی نژاد
1
1
0

پادکست اسما عاشقی - پادکست اسما عاشقی | پرده دوم |۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

شارمین میمندی نژاد
  • 13:13

  • 36

  • 4 سال پیش

توضیحات
آیا میخواهی در سفری میان امروز و دیروز، زمین و آسمان، جهالت و آگاهی همراه شوی‌ !؟ بداهه نویسی بر «اسما عاشقی» نویسنده : شارمین میمندی نژاد

با صدای
شارمین میمندی نژاد
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads