• 5 سال پیش

  • 39

  • 07:28

مشاوره پرورش و تکثیر زالو - نحوه بسته بندی و ارسال زالوها بصورت کمپرس یخ چگونه است؟

ایران زالو دات کام هاشمی
0
0
0

مشاوره پرورش و تکثیر زالو - نحوه بسته بندی و ارسال زالوها بصورت کمپرس یخ چگونه است؟

ایران زالو دات کام هاشمی
  • 07:28

  • 39

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این پادکستها در زمینه آموزش پرورش و تکثیر زالوی طبی به زبانی ساده توضیحات اجمالی ارائه می گردد. جهت دریافت اطلاعات تخصصی تر می توانید به سایت ما مراجعه نمایید.

shenoto-ads
shenoto-ads