• 5 سال پیش

  • 35

  • 23:34

شماره سوم رادیو فرایند - رادیو فرآیند شماره سوم فایل دوم(میکروفون)

Farayand Scientific Magazine
0
0
0

شماره سوم رادیو فرایند - رادیو فرآیند شماره سوم فایل دوم(میکروفون)

Farayand Scientific Magazine
  • 23:34

  • 35

  • 5 سال پیش

توضیحات
در این شماره از رادیو فرایند به سراغ انرژی‌های تجدید‌پذیر و اهمیت‌شان در حوزه‌ی ایران رفتیم. در بخش میکروفون نیز با ریاست دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف گفت‌وگو پیرامون مسائل علمی-آموزشی داشتیم.

با صدای
علی مدنی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads