• 5 سال پیش

  • 251

  • 25:11

قسمت سیزده: بودجه‌ی ما کجاست؟ - قسمت سیزده، بودجه‌ی ما کجاست؟

کاکتوس
1
توضیحات
قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تصویب شده اما آیا اجرا هم میشه؟ یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید مجلس و دولت در نظر بگیرن اینه که برای احقاق حقوق بدیهی و انسانی افراد دارای معلولیت در جامعه بودجه اختصاص بدن، ولی چرا تو بودجه سال 98 به این بخش از مردم کشورمون توجهی نشده؟ با بهروز مروتی نگهبان کمپین پی‌گیری حقوق افراد دارای معلولیت و زهرا ساعی رییس کمیسیون معلولین مجلس درباره وضعیت افراد دارای معلولیت در بودجه سال 1398 صحبت کرده‌ایم.

با صدای
وحید حجه‌فروش
بهروز مروتی
زهرا ساعی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads