• 5 سال پیش

  • 20

  • 09:59

رادیو ویرگول - نن جونیسم افراطی

virgool radio
0
0
0

رادیو ویرگول - نن جونیسم افراطی

virgool radio
  • 09:59

  • 20

  • 5 سال پیش

توضیحات

گاهی لازمه تو ترافیک شیشه ماشینتو بدی بالا یه نفس عمیق بکشی صدای پخش ماشین رو یکم زیاد کنی، ویرگول گوش بدی
گاهی لازمه صندلیتو یکم بدی عقب صفحه مانیتور کامپیوتر خاموش کنی و تا چای یکم سرد میشه، ویرگول گوش کنی
گاهی که دلت گرفته، گاهی که از اخبار کلافه شدی، گاهی که تنهایی، گاهی که پاییزه، گاهی که...
هنذفریتو بزار مارو گوش کن

shenoto-ads
shenoto-ads