• 5 سال پیش

  • 2

  • 04:06

ساختمان یار - ساختمانیار 3

علی سلطان محمدی
0
0
0

ساختمان یار - ساختمانیار 3

علی سلطان محمدی
  • 04:06

  • 2

  • 5 سال پیش

توضیحات
ده نمایشنامه در رادیو اقتصاد جهت آشنایی با اپلیکیشن ساختمانیار تهیه شده که روزهای زوج ساعت 16:25 از رادیو پخش میگردد . این اپلیکیشن امکان خرید مصالح ساختمانی و نیروی کار ساختمانی را بصورت مناقصه ای برای فعالین حوزه ساختمان بوجود میاورد .و کاربران آن را تامین کنندگان مصالح وخریداران محصولات ساختمانی و نیروهای متخصص صنعت ساختمان تشکیل میدهند.

با صدای
بهرام سروری نژاد
بهرام غریب پناه
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads