• 1 سال پیش

  • 18

  • 08:41

دکتر پویان جمشیدی - گوگل - بخش پنجم: راه های ارتباطی برای اپلای کردن و کامیونیتی های ایرانی - S6-E1-5

دوشنبه‌های دیتایی سحاب
0
توضیحات
در قسمت پنجم از فصل ششم، می خواهیم در مورد "راه های ارتباطی برای اپلای کردن و کامیونیتی های ایرانی" با دکتر جمشیدی، استاد کامپیوتر سایِنس (computer science) در دانشگاه کارولینای جنوبی و همچنین محقق در شرکت گوگل به گفتگو بپردازیم. با هم به بخش پایانی این گفتگو در قسمت پنجم این فصل از دوشنبه های دیتایی سحاب گوش می دهیم.

shenoto-ads
shenoto-ads