• 1 سال پیش

  • 119

  • 23:30

06. اپيزود ششم: بينايي (روانشناسي معماري)

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
1
توضیحات

حس بینایی توانایی تشخیص و فهم بصری پدیده های محیط است. بینایی یکی از حس هایی است که از طریق آن می‌توانیم به اطلاعاتی دست یابیم که با ما فاصله دارند و غالبا برای ما اهمیت حیاتی دارند. از میان حواس، حس بینایی بیشترین ارتباط ما با محیط را به عهده دارد.اما ما چگونه می بینیم؟


shenoto-ads
shenoto-ads