• 4 ماه پیش

  • 45

  • 28:06
Novincast | نوین کست - بازاریابی شبکه‌های اجتماعی | اپیزود یکم

Novincast | نوین کست - بازاریابی شبکه‌های اجتماعی | اپیزود یکم

Novincast | نوین کست
3
Novincast | نوین کست - بازاریابی شبکه‌های اجتماعی | اپیزود یکم
  • 28:06

  • 45

  • 4 ماه پیش

Novincast | نوین کست - بازاریابی شبکه‌های اجتماعی | اپیزود یکم

Novincast | نوین کست
3

توضیحات
پادکستی در رابطه با دیجیتال مارکتینگ

با صدای
آتوسا آهنگ
نگین نوری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads