• 2 سال پیش

  • 162

  • 23:51

05. اپيزود پنجم: فرآيندهاي فردي

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
0
توضیحات

همانطور که در اپیزود قبل ارتباط را شرح دادیم در این اپیزود میخواهیم به بررسی دقیق تر فرآیند ارتباط بپردازیم.

فرآيند ارتباط شامل سه مرحله اصلي ميشه: احساس، ادراك و شناخت است.

ما اول اتفاقات و چیزهای پیرامون را با حواس پنچ گانه دریافت و احساس میکنیم و بعد از آن، داده های دریافتی را ادراک میکنیم. نتیجه ادراکات ما، شناخت ما از آن موضوع را حاصل میکند. بعد از اتمام این فرآیند ما دست به انجام رفتار و افعال مورد نیاز شناخت میزنیم.با صدای
محمد مهدي جهاندوست
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads