• 6 ماه پیش

  • 42

  • 32:48
رادیوکااام ، آموزش مشاور املاک - قسمت هفتم - مهندسی فروش در املاک

رادیوکااام ، آموزش مشاور املاک - قسمت هفتم - مهندسی فروش در املاک

Mahdi Farsijani
0
رادیوکااام ، آموزش مشاور املاک - قسمت هفتم - مهندسی فروش در املاک
  • 32:48

  • 42

  • 6 ماه پیش

رادیوکااام ، آموزش مشاور املاک - قسمت هفتم - مهندسی فروش در املاک

Mahdi Farsijani
0

توضیحات
رادیو کام ۶ - برنامه روزانه مشاور املاک 🆔@KaaaMir

با صدای
مهدی فارسی
راستین
علی کامرانپور
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads