• 1 سال پیش

  • 8.2K

  • 01:18:07

کتاب صوتی «شاه کشتار نکرد» - بخش سی و دوم و پایانی

صادق زیباکلام
0
0
3

کتاب صوتی «شاه کشتار نکرد» - بخش سی و دوم و پایانی

صادق زیباکلام
  • 01:18:07

  • 8.2K

  • 1 سال پیش

توضیحات
معرفی کتاب“شاه کشتار نکرد” با صدای نویسنده: صادق زیباکلام انتخاب و تدوین موسیقی: پیروز ارجمند [برگرفته از اپرای مانا و مانی اثر حسین دهلوی] رهبر ارکستر: علی رهبری ارکستر فیلارمونیک براتیسلاوا، اسلواکی انتشارات کانال یک - انتشارات شرکت کتاب لس آنجلس آمریکا | فوریه ۲۰۲۲ چرانوشتن پیرامون محمدرضا شاه پهلوی دشواراست؟ نوشتن پیرامون ایران قبل ازانقلاب امربسیاردشواری است ونوشتن پیرامون پهلوی‌ها دشوارتر.همه‌مان مملو از احساسات وبغض وکینه‌های سیاسی هستیم وکمتر جایی برای انصاف وجود دارد. نظام بعدازانقلاب ۴۳ سال بجز تخریب ونفیِ پهلوی‌ها مطلبِ دیگری درمورد آنان نگفته و ننوشته. از آموزش و پرورش ابتدایی تا دبیرستان و دانشگاه، همایشهایِ ملّی و بین‌المللی فیلم‌های سینمایی وسریال‌هایِ تلویزیونی، یکسره درتخریب پهلوی هاست. هرچه کرده‌اند خراب بوده و نادرست. بقدرت رسیدن شان هم بکمک غربی‌ها بوده و بالطبع هرچه کرده‌اند درجهت خدمت به بیگانگان. مخالفین و میهن‌پرستان را هم سرکوب کردند و بالاخره در دوران انقلاب هم از کشته پشته ساختند اما عزم و ارده مردم سرانجام بر آنها وحامیان غربی‌شان پیروز شد. این چکیده روایت ۵۷سال تاریخ پهلوی ها ازسوی نظام اسلامی است. یک سطر، یک پاراگراف هم مطلب مثبت درمورد آنان وجود ندارد. هرچه هست تخریب و نفی است. نه فقط پیرامونِ عملکردشان درجایگاهِ قدرت، بلکه ازنظرفردی هم تلاش شده آنان را شخصیت‌های فاسد، خودخواه و عیاش نشان دهند. امّا "از قضا سرکنگبین صفرا فزوده" و تبلیغاتِ جمهوری اسلامی نتیجه عکس داده. برای نخستین باردراعتراضات دیماه۹۶عبارت "رضاشاه روحت شاد" توسط معترضین سرداده شد. بعد بتدریج نوبت به محمدرضاشاه پهلوی رسیده و از او هم تجلیل میشود. حاجت به گفتن نیست که این تغییردرنتیجه آگاهی و مطالعه ازعملکرد پهلوی ها اتفاق نیفتاده. جامعه ما در علوم انسانی عقب مانده‌تر از آنست که ازطریقِ مطالعه به آگاهی‌های تازه‌ایی برسد. بعلاوه بجز آثاریکسویه نظام، منابعِ دیگری نبوده. این تغییر درحقیقت معلول سرخوردگیِ نسل‌های بعد ازانقلاب ازعملکرد نظام است که پهلوی‌ها را برای‌شان تبدیل به اسطوره نموده. برخی از رسانه‌های فارسی زبان هم که روی دیگرِ سکه صداوسیما هستند فرصت را غنیمت شمرده و با سوارشدن بر رویِ امواجِ بغض و کینه سیاسی مردم نسبت به نظام از آبِ گل آلود ماهی گرفته و با پوشاندنِ لباسِ تقدّس به پهلوی‌ها، تاریخ را بشکل دیگری تحریف نمایند. من مدعی نیستم که توانسته ام این کتاب را مصون ازجهت گیریهای سیاسی رایج میان ایرانیان تدوین نمایم.فقط میتوانم بگویم سعی کرده ام حتی الامکان آنرا ازباورهاوگرایشات سیاسی ام دور نگه دارم.

با صدای
صادق زیباکلام
[object Object]

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads