• 2 سال پیش

  • 13

  • 02:35:55

مباحث اتاق های کلاب هاوس - شب نشینی با خوانش کتاب تئوری انتخاب. شب پنجم

هنرروان
0
0
0

مباحث اتاق های کلاب هاوس - شب نشینی با خوانش کتاب تئوری انتخاب. شب پنجم

هنرروان
  • 02:35:55

  • 13

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این مجموعه من سعی کردم وویس های مربوط به مباحث اتاق های روانشناسی و کارگاه هایی که صورت گرفته رو با شما به اشتراک بذارم.

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads