• 3 سال پیش

  • 7

  • 04:42

محتوای با موضوعات افراد نابینا - از نبود امکانات برای بانوان نابینا تا کدبانو شدن- نویسنده: فهیمه رجبی، گوینده: مرجان گندمی، تنظیم: فرشته

رادیوتوان
0
0
0

محتوای با موضوعات افراد نابینا - از نبود امکانات برای بانوان نابینا تا کدبانو شدن- نویسنده: فهیمه رجبی، گوینده: مرجان گندمی، تنظیم: فرشته

رادیوتوان
  • 04:42

  • 7

  • 3 سال پیش

توضیحات
محتواهای اختصاصی با موضوعات نابینایان، افرادی که مشکل بینایی دارند و عدم دسترسی فعالیت این دسته از عزیزان دارای معلولیت را محدود کرده است.

با صدای
حمیدرضا سیبدری
مهدیه رستگار
امیربیات
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads