• 1 سال پیش

  • 6

  • 04:42
محتوای با موضوعات افراد نابینا - از نبود امکانات برای بانوان نابینا تا کدبانو شدن- نویسنده: فهیمه رجبی، گوینده: مرجان گندمی، تنظیم: فرشته

محتوای با موضوعات افراد نابینا - از نبود امکانات برای بانوان نابینا تا کدبانو شدن- نویسنده: فهیمه رجبی، گوینده: مرجان گندمی، تنظیم: فرشته

رادیوتوان
0
محتوای با موضوعات افراد نابینا - از نبود امکانات برای بانوان نابینا تا کدبانو شدن- نویسنده: فهیمه رجبی، گوینده: مرجان گندمی، تنظیم: فرشته
  • 04:42

  • 6

  • 1 سال پیش

محتوای با موضوعات افراد نابینا - از نبود امکانات برای بانوان نابینا تا کدبانو شدن- نویسنده: فهیمه رجبی، گوینده: مرجان گندمی، تنظیم: فرشته

رادیوتوان
0

توضیحات
محتواهای اختصاصی با موضوعات نابینایان، افرادی که مشکل بینایی دارند و عدم دسترسی فعالیت این دسته از عزیزان دارای معلولیت را محدود کرده است.

با صدای
حمیدرضا سیبدری
مهدیه رستگار
امیربیات
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads