• 3 سال پیش

  • 130

  • 19:02

قسمت 86 رادیوz - 12-86 سینمای ایران- بررسي فيلم آبادان ١١ شصت

رادیو زد | رادیوz
0
0
0

قسمت 86 رادیوz - 12-86 سینمای ایران- بررسي فيلم آبادان ١١ شصت

رادیو زد | رادیوz
  • 19:02

  • 130

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمتُ بخش های زیر رو می شنوید 1-سرمقاله ۲- سریال شب ۳-قاب زندگی ۴-یک هفتم - دنیای بردگیم 5- مصاحبه شب دنیای بردگیم 6- شعر شب 7-تیاتر شب -داستان شب 8-کتاب شب 9- دنیای وارونه - انتخابات آمریکا 10-مدرسه ۱ 11- مدرسه 2 12-سینمای ایران 14-روزی روزگاری فرهنگ 15-داستان شب 16-پایان

با صدای
علی رستمخانی/ایروس
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads