• 3 سال پیش

  • 136

  • 15:33

پیشرفت معنوی ـ فصل ششم ( اخلاص ) - Pishraft.S6.E6

پیشرفت معنوی
0
0
0

پیشرفت معنوی ـ فصل ششم ( اخلاص ) - Pishraft.S6.E6

پیشرفت معنوی
  • 15:33

  • 136

  • 3 سال پیش

توضیحات
وقتی از ریا صحبت میکنیم‌ در مقابل آن از اخلاص هم خواهیم گفت. اما اخلاصی که ما درباره‌ی ‌آن قرار است صحبت کنیم بسیار فراتر از اخلاصی است که در مقابل ریاست. اخلاص از مباحث مهم باب نیت است. در ادامه ی این مبحث ما درباره ی نیت و مراحل آن و اخلاص صحبت خواهیم کرد. در این فصل از پادکست های پیشرفت معنوی با موضوع اخلاص ما از موضوعات زیر سخن خواهیم گفت: ۱- معنای نیت و اخلاص ۲- بیانات امام رضوان الله تعالی علیه درباره‌می نیت. ۳-تعارف امام از اخلاص ۴- اوصاف اخلاص ۵- آثار اخلاص ۶-حفظ عمل بعد از عمل ۷-راه‌های کسب اخلاص ۸- خلوص قلب ۹-مراتب اخلاص ۱۰-ادامه مراتب اخلاص ۱۱-مصادیقی از اخلاص ۱۲- ادامه مصادیقی از اخلاص

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads