• 3 سال پیش

  • 118

  • 13:22

پیشرفت معنوی ـ فصل پنجم ( ریا ) - Pishraft.S5.E14

پیشرفت معنوی
0
توضیحات
میخواهم که مرا بخواهند... زمانی که کودک بودیم و تازه راه رفتن را آموخته بودیم، برای اولین بار که لیوانی برای مادرمان آوردیم بسیار مورد تشویق و نواز مادر قرار گرفتیم که بسیار از آن لذت بردیم. دفعه ی بعد که لیوانی برای مادر می آوریم ما یاد آن تشویق ها و نوازش‌ها افتادیم و بخاطر درک دوباره آن لذت ما لیوان را بردیم. این حس از کودکی در ما به وجود آمده... کاری کن که مادر تو را تشویق کند.. کاری کن که مادر تو را بخواهد. و این تشویق ها به مرور از سوی افراد مختلف روز به روز بیشتر می‌شود. این باعث به وجود آمدن خدایی در درون ما میشود... خدایی با نام (‌میخواهم مرا بخواهند ). هر بار میخواهیم کاری انجام دهیم میخواهیم مورد پسند دیگران باشد... این فصل از پادکست را با موضوعات زیر آغاز خواهیم کرد: ۱-میخواهم که مرا بخواهند ۲- بدترین بیماری - بیشترین ترس پیامبر ۳-ریا شرک است ۴-ریا نفاق است خدعه با خداست و بزرگترین شقاوت است. ۵-ریاکار مزدش را از کسی بگیرد که برای او عمل کرده. ۶-خدا ریاکار را رسوا میکند. ۷-ریا آفت عمل است. ۸-ریاکار درچشم دیگران کوچک میشود، دعایش مستجاب نمیشود، ملعون خدا و ملائکه میشود، مورد خشم و نفرت خدا میشود و عاقبتش جهنم است. ۹-سُمعه ۱۰-ریا در اعتقادات ۱۱-ریا در اخلاق ۱۲-ریا در اخلاق ۱۳-ریا در اعمال ۱۴-ریا در اعمال - ریای علمی ۱۵-ریا در اعمال - ریا در نماز - ریا در مسجد ۱۶-ریا در اعمال - دعوت به اخلاص ۱۷-علت ریا ۱۸-علامت ریاکار ۱۹-درمان ریا / از خدا بخواه محبوب بشی. ۲۰-درمان ریا - یاد عاقبت وخیم ریاکا ۲۱-درمان ریا - عبادات را مخفیانه انجام بدهید ۲۲-درمان ریا - عبادات را مخفیانه انجام بدهید ۲۳-درمان ریا - اعمال را زیر ذره بین بگذاریم و انگیزه اصلی را پیدا کنیم. ۲۴-درمان ریا - موازنه بین ریا و اخلاص ۲۵-درمان ریا - موعظه ۲۶-درمان ریا - مردم رو اینقدر بالا نبر، از خدا حیا کن، خشوع، دعا

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads