• 2 سال پیش

  • 886

  • 25:43

کتاب صوتی «هنرعشق ورزیدن» - هنرعشق ورزیدن بخش 2

BOOFBOOFروانشناسی و توسعه فردی
0
0
0

کتاب صوتی «هنرعشق ورزیدن» - هنرعشق ورزیدن بخش 2

BOOFBOOFروانشناسی و توسعه فردی
  • 25:43

  • 886

  • 2 سال پیش

توضیحات
اولین اپیزود کتاب صوتی مجموعه BOOFBOOF نویسنده: ارویک فروم ترجمه:شاپور پشابادی آیا عشق هنر است؟

با صدای
فاطمه امینی
سپیده انتظامی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads