مقدمه؛ چطور از شعر بیشتر لذت ببریم؟
shenoto.com

مقدمه؛ چطور از شعر بیشتر لذت ببریم؟

2

21

4 هفته پیش

Description

توی این قسمت دربارهٔ لذت بردن از شعر می‌شنوید. از قسمت‌های بعد توی هر بخش شعری رو می‌خونم و دربارهٔ نکات پیرامونش توضیح می‌دم.

Tags:

Host/Hostess:

علی جوان‌نژاد

Publish at:

4 هفته پیش

Shenoto Plus

Episodes

1

مقدمه


21
2
00:07:24
shenoto album comment

Comments

No comment sent yet.

For sending comments you should login first.